Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) κάθε χρόνο καλύπτει τριάντα κενές θέσεις σε δύο περιόδους, διάρκειας τριών μηνών,  με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship), με κύρια έμφαση στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Αλβανίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας καθώς και για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ασκούμενοι φοιτούν σε Τμήματα οικονομικών σπουδών/ πολιτικής επιστήμης/ διεθνών σπουδών/ μέσων μαζικής ενημέρωσης, και ως βασικά απαραίτητα προσόντα κρίνονται η άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και η δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.  Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν τετράωρη παρουσία, τρεις φορές την εβδομάδα, στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές συνήθως κάθε τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Ιανουαρίου (για τη δεύτερη περίοδο) αναλόγως και με την εκάστοτε σχετική προκήρυξη. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με διεύθυνση – τηλέφωνο, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς απαραίτητα και με αποδεικτικό ξένης γλώσσας.

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές που επιλέγονται αναλαμβάνουν βοηθητικές και ερευνητικές εργασίες, συμμετέχουν στην προετοιμασία και διεξαγωγή των σεμιναρίων και διαλέξεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο κάθε έτος καθώς και στην προετοιμασία διαφόρων προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα.

 

Προκήρυξη πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην κα Στέλλα Μηλιώτη
τηλ. 210-36.20.274, 210-36.36.326