Browsing: Έρευνα

Ερευνητικό Πρόγραµµα για τη Θεωρία και Πράξη των Διεθνών Σχέσεων

Σκοπός του Ερευνητικού Προγράµµατος για τη Θεωρία και Πράξη των Διεθνών Σχέσεων (ΘΕΠΔΙΣ) είναι να αναδείξει τη χρησιµότητα της θεωρίας στην ερµηνεία της διεθνούς πολιτικής και των επίκαιρων ζητηµάτων της Διεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας. Οι ερευνητές,
επιστηµονικοί συνεργάτες και επισκέπτες επιστήµονες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα ΘΕΠΔΙΣ εξετάζουν καινοτόµους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να εφαρµόζεται το γνωσιοθεωρητικό υπόβαθρο των Διεθνών Σχέσεων για τη µελέτη και ερµηνεία των σύγχρονων γεωπολιτικών και γεωοικονοµικών ζητηµάτων που αναφέρονται µεταξύ άλλων στην  παγκόσµια και περιφερειακή ισορροπία και ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική των κρατών, στη διεθνή οικονοµία και την περιφερειακή και διαπεριφερεική συνεργασία, στη λειτουργία των διεθνών αγορών, στην προσαρµοστικότητα και αποτελεσµατικότητα των διεθνών οργανισµών, στη συµπεριφορά των διεθνικών δρώντων, και στις σύγχρονες
πλευρές της παγκόσµιας διακυβέρνησης.

Το Ερευνητικό Πρόγραµµα δίνει προτεραιότητα στην έρευνα, µελέτη και ανάλυση των ακόλουθων πεδίων:

• Διεθνής Πολιτική
• Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
• Διεθνής Ασφάλεια και Στρατηγική
• Ενεργειακή Ασφάλεια
• Παγκοσµιοποίηση και  Περιφερισµός
• Διεθνής Πολιτική Οικονοµία
• Διεθνείς Συναλλαγές Επιχειρήσεων
• Οικονοµική Διπλωµατία
• Παγκόσµια και Ψηφιακή Διακυβέρνηση
• Λειτουργία και Επίδοση Διεθνών Οργανισµών
• Εξωτερικές Δράσεις της ΕΕ
• Λειτουργία Διεθνικών Δρώντων
• Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Ροές
• Κλιµατική Αλλαγή, Περιβάλλον και Βιωσιµότητα
• Τεχνολογία και Καινοτοµία

Το Ερευνητικό Πρόγραµµα τελεί υπό την επίβλεψη Επιστηµονικής Επιτροπής µε Πρόεδρο τον καθηγητή Χαράλαµπο Τσαρδανίδη (Διευθυντή, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων) και µέλη τους:
Κώστα Υφαντή (Καθηγητή, Πάντειο Πανεπιστήµιο & Διευθυντής
του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων)
Φωτεινή Ασδεράκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πρόεδρος της Διδακτορικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου
Ασφάλειας και Άµυνας/ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Έδρα Jean Monnet)
Παναγιώτη Τσάκωνα (Καθηγητή, Πανεπιστήµιο Αθηνών) • Δηµήτρη Τριανταφύλλου (Διευθυντή του Κέντρου για Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστηµίου Kadir Has Καθηγητή, Πάντειο Πανεπιστήµιο -υπό διορισµό)
Κωνσταντίνο Χαζάκη (Καθηγητή, Δηµοκρίτειο  Πανεπιστήµιο Θράκης) • Αστέρη Χουλιάρα (Καθηγητή, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου)
Κυριάκο Μικέλη (Επίκουρο Καθηγητή, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας)
Αστέρης Χουλιάρας (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου)
Δημήτρης Τριανταφύλλου (Διευθυντής του Κέντρου για Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Kadir Has, Πάντειο Πανεπιστήμιο – υπό διορισμό)

Επικεφαλής Ερευνητικού Προγράµµατος: είναι η Έφη Χαραλαµπάκη
([email protected])
Ερευνητές του Ερευνητικού Προγράµµατος είναι:
Έφη Χαραλαµπάκη (Επικεφαλής Έρευνας, Ινστιτούτο Διεθνών  Οικονοµικών Σχέσεων)
Κωνσταντίνος Πεχυνάκης (Πανεπιστήµιο Κρήτης – Δηµοκρίτειο  Πανεπιστήµιο Θράκης)
Γεώργιος Φράγκος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου)
Νεφέλη Αθανασάκη (Πανεπιστήµιο Πειραιώς)
Βαλάσης Σιμιτσής (Leiden University)
Ελένη Μαρία Καλαφάτη (Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)
Παναγιώτης Κικίλιας (Πάντειο Πανεπιστήµιο)

Κέντρο Ανάλυσης  Μεσανατολικής Πολιτικής (ΚΕ.Α.ΜΕ.Π)

Η Μέση Ανατολή ανέκαθεν αποτελούσε -και συνεχίζει να αποτελεί- μία υψηλής πολιτικής, στρατηγικής και οικονομικής σημασίας περιοχή, η οποία γίνεται ακόμα σημαντικότερη εάν ληφθούν υπ’ όψιν οι πάσης φύσεως αλληλεπιδράσεις με δύο άλλα γειτονικά –και κατά μία έννοια συγγενή- υποσυστήματα, δηλαδή την Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Αραβο – Περσικού Κόλπου.

Πρόκειται, για μία εξαιρετικά περίπλοκη περιοχή, όπου απαντώνται όλες οι σύγχρονες απειλές και προκλήσεις ασφάλειας, καθώς και κάθε είδους δυναμική, που δημιουργούν οι περιφερειακές συγκρούσεις,  η δράση ενδοσυστημικών και εξωσυστημικών παραγόντων, η ισλαμιστική τρομοκρατία, οι ιδεολογικές και πολιτικές αντιπαλότητες και τα αντιθετικά διακυβεύματα κρατικών και μη κρατικών δρώντων. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας και αντιπαλότητας, ενώ κατά περιόδους οι θρησκευτικές διαφορές οξύνονται και μετατρέπονται σε όχημα πολιτικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων.

Αν και η Μέση Ανατολή βρίσκεται πολύ κοντά στη χώρα μας, και ως εκ τούτου οι εξελίξεις και οι ανατροπές που συμβαίνουν εκεί την επηρεάζουν,  ωστόσο, στην Ελλάδα δεν εκδηλώνεται το ανάλογο επιστημονικό ενδιαφέρον, ενώ οι αναλύσεις που αφορούν την Μέση Ανατολή και τα υποσυστήματα της Βόρειας Αφρικής και του Κόλπου, δεν αντιστοιχούν, τουλάχιστον ποσοτικά, ούτε στις καταιγιστικές αλλαγές που έλαβαν χώρα μετά τις αραβικές εξεγέρσεις του 2011 ούτε και στα πολλαπλά και αλληλοσυνδεόμενα προβλήματα που την ταλανίζουν.

Το Κέντρο Ανάλυσης Μεσανατολική Πολιτικής,  που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των αναλύσεων για τις εν λόγω περιοχές αλλά και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης, ανάλυσης και σύνθεσης των όσων συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, την Βόρειο Αφρική και τον Αραβο – Περσικό Κόλπο.

Το Κέντρο Ανάλυσης Μεσανατολικής Πολιτικής (ΚΕ.Α.ΜΕ.Π.)  στόχο του έχει την εκπόνηση  ερευνών και αναλύσεων, την διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων,  την ανάρτηση κειμένων σχετικά με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, την Βόρεια Αφρική και τον Αραβο – Περσικό Κόλπο, καθώς και αναλύσεις ζητημάτων έκτακτης επικαιρότητας. Παράλληλα, θα αναρτά τις αρτιότερες ανακοινώσεις από αυτές που θα παρουσιάζονται στο ετήσιο συνέδριο Mare  Mediterraneum, το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Ανάλυσης  Μεσανατολικής Πολιτικής (ΚΕ.Α.ΜΕ.Π) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων  (ΙΔΟΣ).

Διευθύντρια του ΚΕ.ΑΜ.Ε.Π. είναι η κα Βιβή Κεφαλά, Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.