Ερευνητικά Δοκίμια

 • Ασιάτες Μετανάστες στην Ελλάδα Προέλευση, Παρόν και Προοπτικές, 2007 [Ελληνικά pdf] [Αγγλικά pdf]
 •  Charalambos Tsardanidis, «COPING WITH MIGRATION: NEW CHALLENGES FOR GREEK FOREIGN POLICY» , (στα Αγγλικά), 2006.
 • Στέλιος Σταυρίδης, «The European Parliament and the Cyprus Problem: A Preliminary – and Critical – Assessment», (στα Αγγλικά), 2006.
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, «Η Κυπριακή εξωτερική πολιτική: 1960- 1974», (στα Ελληνικά), 2006.
 • Μαρίκα Σ. Καραγιάννη, “Διμερή Πρωτόκολλα: Μια Νέα Πολιτική Προσέγγιση για την Εκμετάλλευση των Υδρογονανθράκων στην Κασπία Θάλασσα”, (στα Αγγλικά), 2004.
 • Chiara Betta, «Xinjiang ή Ανατολικό Τουρκμενιστάν», (στα Αγγλικά), 2001.
 • Κυριάκος Κουβελιώτης, «Η επίδραση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον «εξωευρωπαισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», (στα Αγγλικά), 2001.
 • Χαράλαμπος Βλαχούτσικος, «Από το κράτος στην αγορά» , 2001.
 • Γιάννης Χέλμης, «Η Σύγχρονη Ναυτική Πειρατεία», 2000.
 • Ιωάννης-Διονύσιος Σαλαβράκος, «Η αντικρουόμενη επιχειρηματική νοοτροπία ανάμεσα στα επιχειρηματικά στελέχη της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης» (στα Αγγλικά), 2000.
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, » Τουρκία και Κεντρική Ασία» (στα Αγγλικά), 1999.
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, «Ο τρόπος λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική: Μια θεωρητική προσέγγιση», 1999.
 • Thomas Bangobango Lingo, «Πιστωτικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη στην Υπο-Σαχαρική Αφρική», 1999.
 • Yolanda Fernandez Lommen – Plamen Tonchev, «Η Κίνα στην Ανατολική Ασία : Από την απομόνωση στο καθεστώς μιας περιφερειακής υπερδύναμης» (στα Αγγλικά), 1998.
 • Δημήτρης Κυρκιλής, «Η διεθνοποίηση της επιχείρησης : Η πολιτική οικονομία των άμεσων ξένων επενδύσεων», 1997.
 • Ιωάννης-Διονύσιος Σαλαβράκος, «Οργανισμός Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου: προβλήματα και προοπτικές ενοποίησης με την παγκόσμια οικονομία» (στα Αγγλικά), 1997.
 • Δημήτρης Κιούκιας – Μιχάλης Χριστάκης, «Η θεσμική οργάνωση του απόδημου ελληνισμού», 1997.
 • Μηνάς Αναλυτής, «Το πετρέλαιο στην Ρωσία- από την κρίση στην προσαρμογή», 1996.
 • Κώστας Τεριακίδης – Χρήστος Φραγκονικόπουλος, «Καταγωγή, οργάνωση και πολιτική των μη-κυβερνητικών Οργανώσεων» ( στα Αγγλικά ), 1995.
 • Δημήτρης Κιούκιας, «Αγροτικά ενδιαφέροντα και συνδικάτα-πολιτική και στρατηγική της πολιτείας στον οικονομικό-πολιτικό εκσυγχρονισμό» (στα Αγγλικά), 1995.
 • Τάσος Φακιολάς, «Η αποκρατικοποίηση στις οικονομίες της αγοράς και του κεντρικού σχεδιασμού», 1994.
 • Αστέρης Χουλιάρας, «Περιφερειακή ενοποίηση της Νοτιο-ανατολικής Αφρικής: προοπτικές και προβλήματα» ( στα Αγγλικά ), 1994.
 • Λεωνίδας Μαρούδας, «Επισκόπηση της εξέλιξης των μικτών επιχειρήσεων στη Ρωσία: 1987-1993», 1994.
 • Ιωάννης Μ. Νομικός, «Ενοποίηση των Σκανδιναβικών κρατών με την Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα και προοπτικές» (στα Αγγλικά), 1994.
 • Αννίκα Χαραλαμπίδου , «Ρωσία-οικονομική κατάσταση και προοπτικές», 1993