Ερευνητικά Δοκίμια

 • Ασιάτες Μετανάστες στην Ελλάδα Προέλευση, Παρόν και Προοπτικές, 2007 [Ελληνικά pdf] [Αγγλικά pdf]
 •  Charalambos Tsardanidis, “COPING WITH MIGRATION: NEW CHALLENGES FOR GREEK FOREIGN POLICY” , (στα Αγγλικά), 2006.
 • Στέλιος Σταυρίδης, “The European Parliament and the Cyprus Problem: A Preliminary – and Critical – Assessment”, (στα Αγγλικά), 2006.
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, “Η Κυπριακή εξωτερική πολιτική: 1960- 1974”, (στα Ελληνικά), 2006.
 • Μαρίκα Σ. Καραγιάννη, “Διμερή Πρωτόκολλα: Μια Νέα Πολιτική Προσέγγιση για την Εκμετάλλευση των Υδρογονανθράκων στην Κασπία Θάλασσα”, (στα Αγγλικά), 2004.
 • Chiara Betta, “Xinjiang ή Ανατολικό Τουρκμενιστάν”, (στα Αγγλικά), 2001.
 • Κυριάκος Κουβελιώτης, “Η επίδραση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον “εξωευρωπαισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής”, (στα Αγγλικά), 2001.
 • Χαράλαμπος Βλαχούτσικος, “Από το κράτος στην αγορά” , 2001.
 • Γιάννης Χέλμης, “Η Σύγχρονη Ναυτική Πειρατεία”, 2000.
 • Ιωάννης-Διονύσιος Σαλαβράκος, “Η αντικρουόμενη επιχειρηματική νοοτροπία ανάμεσα στα επιχειρηματικά στελέχη της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης” (στα Αγγλικά), 2000.
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, ” Τουρκία και Κεντρική Ασία” (στα Αγγλικά), 1999.
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, “Ο τρόπος λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική: Μια θεωρητική προσέγγιση”, 1999.
 • Thomas Bangobango Lingo, “Πιστωτικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη στην Υπο-Σαχαρική Αφρική”, 1999.
 • Yolanda Fernandez Lommen – Plamen Tonchev, “Η Κίνα στην Ανατολική Ασία : Από την απομόνωση στο καθεστώς μιας περιφερειακής υπερδύναμης” (στα Αγγλικά), 1998.
 • Δημήτρης Κυρκιλής, “Η διεθνοποίηση της επιχείρησης : Η πολιτική οικονομία των άμεσων ξένων επενδύσεων”, 1997.
 • Ιωάννης-Διονύσιος Σαλαβράκος, “Οργανισμός Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου: προβλήματα και προοπτικές ενοποίησης με την παγκόσμια οικονομία” (στα Αγγλικά), 1997.
 • Δημήτρης Κιούκιας – Μιχάλης Χριστάκης, “Η θεσμική οργάνωση του απόδημου ελληνισμού”, 1997.
 • Μηνάς Αναλυτής, “Το πετρέλαιο στην Ρωσία- από την κρίση στην προσαρμογή”, 1996.
 • Κώστας Τεριακίδης – Χρήστος Φραγκονικόπουλος, “Καταγωγή, οργάνωση και πολιτική των μη-κυβερνητικών Οργανώσεων” ( στα Αγγλικά ), 1995.
 • Δημήτρης Κιούκιας, “Αγροτικά ενδιαφέροντα και συνδικάτα-πολιτική και στρατηγική της πολιτείας στον οικονομικό-πολιτικό εκσυγχρονισμό” (στα Αγγλικά), 1995.
 • Τάσος Φακιολάς, “Η αποκρατικοποίηση στις οικονομίες της αγοράς και του κεντρικού σχεδιασμού”, 1994.
 • Αστέρης Χουλιάρας, “Περιφερειακή ενοποίηση της Νοτιο-ανατολικής Αφρικής: προοπτικές και προβλήματα” ( στα Αγγλικά ), 1994.
 • Λεωνίδας Μαρούδας, “Επισκόπηση της εξέλιξης των μικτών επιχειρήσεων στη Ρωσία: 1987-1993”, 1994.
 • Ιωάννης Μ. Νομικός, “Ενοποίηση των Σκανδιναβικών κρατών με την Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα και προοπτικές” (στα Αγγλικά), 1994.
 • Αννίκα Χαραλαμπίδου , “Ρωσία-οικονομική κατάσταση και προοπτικές”, 1993