Παρουσίαση

Παρουσίαση

Ιστορικό – Σκοποί

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ( Ι.Δ.Ο.Σ. ) είναι ένα ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε το 1993 από τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε..

Οι κυριότεροι σκοποί του Ινστιτούτου είναι :

  • Η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς οικονομίας και πολιτικής καθώς και των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας.
  • Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός της δημόσιας συζήτησης μεταξύ των επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και πολιτικών κύκλων, η προαγωγή και η δημόσια προβολή θεμάτων σχετικών με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις σε συνάρτηση με τις πολιτικές εξελίξεις.
  • Η προσφορά εξειδικευμένων πληροφοριών και συμβουλών σε ιδιωτικούς φορείς καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες που συντονίζουν τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ελλάδα

Ερευνητική Πολιτική

Τα ερευνητικά προγράμματα του Ι.Δ.Ο.Σ. εστιάζονται κυρίως στους παρακάτω τομείς :

  • Στην ανάλυση και τη διερεύνηση των στόχων και των προοπτικών της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας και των διεθνούς πολιτικής οικονομίας.
  • Στην ανεύρεση μεθόδων προώθησης των ελληνικών εξαγωγών και επενδύσεων στο εξωτερικό.
  • Στη μελέτη των οικονομικών σχέσεων και των προοπτικών συνεργασίας της Ελλάδας με τις χώρες των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου, της Αφρικής και της Ασίας.
  • Στη διερεύνηση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και των διεθνών περιφερειακών συνεργασιών.

Πρακτική Άσκηση

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) κάθε χρόνο καλύπτει τριάντα κενές θέσεις σε δύο περιόδους, διάρκειας τριών μηνών,  με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship), με κύρια έμφαση στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Αλβανίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας καθώς και για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ασκούμενοι φοιτούν σε Τμήματα οικονομικών σπουδών/ πολιτικής επιστήμης/ διεθνών σπουδών/ μέσων μαζικής ενημέρωσης, και ως βασικά απαραίτητα προσόντα κρίνονται η άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και η δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.  Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν τετράωρη παρουσία, τρεις φορές την εβδομάδα, στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές συνήθως κάθε τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Ιανουαρίου (για τη δεύτερη περίοδο) αναλόγως και με την εκάστοτε σχετική προκήρυξη. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με διεύθυνση – τηλέφωνο, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς απαραίτητα και με αποδεικτικό ξένης γλώσσας.

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές που επιλέγονται αναλαμβάνουν βοηθητικές και ερευνητικές εργασίες, συμμετέχουν στην προετοιμασία και διεξαγωγή των σεμιναρίων και διαλέξεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο κάθε έτος καθώς και στην προετοιμασία διαφόρων προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα.

Διοίκηση – Προσωπικό

Διοίκηση
Το Ινστιτούτο εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

Πρόεδρος Σίμος Αναστασόπουλος
Α΄ Αντιπρόεδρος Χρήστος Μεγάλου
Β΄ Αντιπρόεδρος Σωκράτης Λαζαρίδης
Γενικός Γραμματέας Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου
Ταμίας Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Γραβιάς
Αναπληρωτής Ταμίας Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Διευθυντής:  Χαράλαμπος Τσαρδανίδης , Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων