Βιβλία

 • Nικόλαος Τζιφάκης-Αστέρης Χουλιάρας, (επιμέλεια), Η Διεθνής Αναπτυξιακή Βοήθεια στα Βαλκάνια, Οι αντιφάσεις της Γενναιοδωρίας, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 2007
 • Κωνσταντίνος Χαζάκης, Παγκόσμια Οικονομική Ηγεμονία ή Συνεργασία; Ο ρόλος της Ομάδας των Οκτώ Πιο Αναπτυγμένων Χωρών, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 2007
 •  Εμμανούηλ Καραγιάννης, Η Τουρκία και ο Καύκασος, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 2006
 •  Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική. Θεωρητικές προσεγγίσεις για το εσωτερικό και το διεθνές περιβάλλον, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 2006
 • Εμμανουήλ Καραγιάννης, Η Τουρκία και ο Καύκασος, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2006
 • Ανδρέας Στεργίου, Η γερμανική εξωτερική πολιτική 1945-2005, Από την εξάρτηση στην αυτονομία. Αθήνα: Εκδόσεις ΡΟΕΣ, 2005
 • Αντώνιος Κόντης – Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, (επιμέλεια), Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Θεωρία, Δομή και Προκλήσεις της Παγκόσμιας Οικονομίας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης, 2005
 • Ευάγγελος Καραφωτάκης, Τα Δίκτυα Διανομής και διάθεσης προϊόντων στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία, Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, 2001.ISBN-960-351-355-5.
 • Russel King – Gabriella Lazarides – Charalambos Tsardanidis, (eds.), Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe . London : MacMillan Press, 1999. ISBN – 0-333-74790-9.
 • Λεωνίδας Μαρούδας – Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, ( επιμέλεια ), Πού βαδίζει η Ρωσία; Οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις. Αθήνα : Εκδόσεις Εξάντας, 1999. ISBN- 960-256-367-2.
 • Αστέρης Χουλιάρας, ( επιμέλεια ), Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια προς τον 21ο αιώνα. Αθήνα: Εξάντας, 1998, ISBN-960-256-350-8.
 • Αστέρης Χουλιάρας, Η κατάρρευση του κράτους στην Αφρική. Αθήνα : Στοχαστής, 1997, ISBN- 960-303-059-7.
 • Ευάγγελος Βασιλακάκης, ( επιμέλεια ), Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, ISBN- 960-301-258-0.
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, ( επιμέλεια ), Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας- Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αθήνα: Σιδέρης, ISBN : 960-08-007-4.
 • Λεωνίδας Μαρούδας – Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, ( επιμέλεια ), Οι Ελληνο-Βουλγαρικές σχέσεις-σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις. Αθήνα : Παπαζήσης, ISBN-960-02-1120-5.
 • Ανδρέας Μοσχονάς , (επιμέλεια), Ευρωπαική Ένωση. Επίκαιροι προβληματισμοί., Αθήνα, Εξάντας, 2000. ISBN -960-256-445-8.