ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώσεις 05 Φεβ 2024

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας, πρόκειται να καλύψει οκτώ (8) κενές θέσεις με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 4.3.2024 μέχρι 31.5.2024, με έμφαση στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς σχέσεις, στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φοιτούν σε Τμήματα οικονομικών σπουδών/ πολιτικής επιστήμης/ διεθνών σπουδών/ μέσων μαζικής ενημέρωσης, να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε φυσική παρουσία* είτε εξ αποστάσεως ενασχόληση με την έρευνά τους. Συνολική διάρκεια δώδεκα ώρες την εβδομάδα. H πρακτική άσκηση προσφέρεται σε αποκλειστικά εθελοντική (αμισθί) βάση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα χορηγηθεί στην/στον ασκούμενη/ο βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

 Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται μέχρι και 1.3.2024 στον ακόλουθο σύνδεσμο (αιτήσεις εδώκαι κατόπιν η αποστολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@idos.gr με την ένδειξη: [Ονοματεπώνυμο ενδιαφερόμενου_άνοιξη_ πρακτική 2024].

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, αποδεικτικό ξένης γλώσσας, τυχόν κατάλογο/λίστα δημοσιεύσεων και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην κα Στέλλα Μηλιώτη,
τηλ. 210-36.20.274 *
email: info@idos.gr

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

← ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Αναγόρευση Καθηγητή Χαρ. Τσαρδανίδη σε επίτιμο καθηγητή →

Comments are closed