ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ανακοινώσεις 05 Φεβ 2024

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας, πρόκειται να καλύψει τουλάχιστον τέσσερις (4) κενές θέσεις με άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο για ανάληψη ερευνητικών καθηκόντων (internship) εξ αποστάσεως και επίβλεψη ομάδων εργασίας με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών για το διάστημα από 4.3.2024 μέχρι 31.5.2024.

Οι βασικοί τομείς της έρευνας είναι η διεθνής πολιτική οικονομία, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, οικονομική διπλωματία της Ελλάδας και το επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ερευνητές θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

H πρακτική άσκηση προσφέρεται σε αποκλειστικά εθελοντική (αμισθί) βάση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης, θα χορηγηθεί στην/στον ασκούμενη/ο βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται έως και 1.3.2024 στον ακόλουθο σύνδεσμο (αιτήσεις εδώκαι κατόπιν η αποστολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη: [Ονοματεπώνυμο ενδιαφερόμενου_άνοιξη μετ. πρακτική 2024].

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, κατάλογο/λίστα τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς και απαραίτητα από αποδεικτικό ξένης γλώσσας από εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην κα Στέλλα Μηλιώτη,
τηλ. 210-36.20.274 *
email: info@idos.gr

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

← Νέο άρθρο: Ινδική αγορά και αναζήτηση ελληνικής εξωστρέφειας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ →

Comments are closed