Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές»

Το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» έχει εγκριθεί προς επανίδρυση με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 102617/Ζ1/21-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα λειτουργήσει το 2018-19 σύμφωνα με το ΦΕΚ 3052/τ.Β’/27-7-2018 και τις προβλεπόμενες στο Ν.4485/2017 διατάξεις.

Δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έως τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Περισσότερα στοιχεία και υποβολή αιτήσεων: ΕΔΩ

 

← 3rd WORKSHOP on Security & Stability in the Mediterranean and the Middle East Το δημοψήφισμα στην ΠΓΔΜ και η συμφωνία των Πρεσπών →

Comments are closed