Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση του ETNC στην Αθήνα

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ερευνητικών Ινστιτούτων για την Κίνα (European Think-tank Network for China/ ETNC) αποτελεί μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Κίνας από επίλεκτα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το ιδρυτικό του μέλος ΙΔΟΣ (Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων). Το ETNC είναι αφιερωμένο στη μελέτη των εξωτερικών πολιτικών και των σχέσεων μεταξύ της Κίνας και των ευρωπαϊκών χωρών καθώς και της Κίνας και της ΕΕ.

Το Δίκτυο διευκολύνει τις τακτικές ανταλλαγές γνώσεων και απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων ερευνητών με σκοπό την εμβάθυνση της κατανόησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το πώς η Ευρώπη, ως πολύπλοκο σύνολο παραγόντων, σχετίζεται με την Κίνα και πώς είναι πιθανόν η ανάπτυξη και ο εξελισσόμενος παγκόσμιος ρόλος της Κίνας να επηρεάσει το μέλλον της Ευρώπης.

Οι συζητήσεις, οι αναλύσεις και οι συστάσεις του ETNC υιοθετούν μια αποφασιστική προσέγγιση “bottom-up” λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Κίνας και τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να εξεταστούν οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας, με ένα ρεαλιστικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

Στις 13 και 14 Μαΐου 2019, τα μέλη του ETNC φιλοξενήθηκαν από το ΙΔΟΣ στην Αθήνα για την εξαμηνιαία συνάντησή τους προκειμένου να συζητήσουν την επικείμενη 5η ετήσια έκθεση του δικτύου. Στις 15 Μαΐου, τα μέλη του ETNC συναντήθηκαν με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και πραγματοποιήθηκε περιήγηση τους γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Διαβάστε το δελτίο τύπου (στα αγγλικά): ETNC brief press release

 

 

← Η ΕΕ μετά τις Ευρωεκλογές: Πού βαδίζει; Η Ελληνική απόβαση στη Σμύρνη: Μια ορθή ενέργεια; →

Comments are closed