ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει τουλάχιστον τέσσερις (4) κενές θέσεις με άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο για ανάληψη ερευνητικών καθηκόντων (internship) και επίβλεψη ομάδων εργασίας με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών για το διάστημα από 16.10.2018 μέχρι 16.1.2019.

Οι βασικοί τομείς της έρευνας είναι  η διεθνής πολιτική οικονομία, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις και το επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ερευνητές θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στα Γραφεία του  Ι.Δ.Ο.Σ., Πανεπιστημίου 16,  β΄ όροφος,  καθημερινά  από  τις 8.30 πμ έως τις 5.30 μμ  μέχρι  και  την  12.10.2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς απαραίτητα και φωτοτυπία αποδεικτικού ξένης γλώσσας.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 

στην κα Στέλλα Μηλιώτη
τηλ. 210-36.20.274 *
email: info@idos.gr

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

← ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ →

Comments are closed