Κύκλος Σεμιναρίων: Ελλάδα και Μεταναστευτικό και Προσφυγικό Ζήτημα

 ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

 

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιo του προγράμματος κατάρτισης διοργανώνουν κύκλο σεμιναρίων για την Ελλάδα και το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα, με σκοπό να διερευνηθούν οι εξελίξεις και οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα καθώς και οι προοπτικές που διαγράφονται για τη διαχείριση του ζητήματος.

Ειδικότερα στη διάρκεια των σεμιναρίων θα εξετασθούν:

 • Η μεταναστευτική ροή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και οι επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα
 • Η επίδραση της μετανάστευσης στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και στον τομέα της ασφάλειας
 • Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και η Ελλάδα
 • Η προσφυγική πολιτική της Ελλάδας και η αντίδρασή της στην προσφυγική κρίση.

Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν πέντε εβδομάδες από 10-5-2016 έως και 8-6-2016, κάθε Τρίτη (εκτός του σεμιναρίου της 23.5.2016 που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Δευτέρα και του σεμιναρίου της 8.6.2016 που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τετάρτη) και ώρα 6.30 μμ με την ακόλουθη διάρθρωση:

 • Μέρος Α΄-Η μεταναστευτική ροή στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα: Η εξέλιξη του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ως χώρος διέλευσης και μετανάστευσης. Η διαχείριση της μετανάστευσης από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης. Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στην ελληνική κοινωνία.
 • Μέρος Β΄-Μετανάστευση, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια: Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Η μεταναστευτική πολιτική ως μέσο εξωτερικής πολιτικής. Η εξωτερική πολιτική ως μέσο μεταναστευτικής πολιτικής. Εθνική ασφάλεια και μετανάστευση. Φόβοι διάβρωσης εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ταυτότητας.
 • Μέρος Γ΄-Μετανάστευση και Ευρωπαϊκή Ένωση: Η πολιτική ΕΕ προς τις χώρες προέλευσης του μεσογειακού Νότου. Η «ευθύνη προστασίας» (Responsibility to Protect) και η πολιτική των κρατών μελών της ΕΕ. Η διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα. Το χάσμα «υλοποίησης» (implementation gap) και αναποτελεσματικότητας των πολιτικών που ανέπτυξε η Ένωση για τη διαχείριση της μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης.
 • Μέρος Δ΄-Προσφυγική κρίση και Ελλάδα: Το θεσμικό πλαίσιο και η διεθνής προστασία για τους πρόσφυγες. Η πολιτική ασύλου που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα. Η νέα νομοθεσία για Οργάνωση Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής και Ταυτοποίησης. Οι συνέπειες της Συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας για την προσφυγική κρίση στην Ελλάδα.
 • Μέρος Ε΄-Οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας: Η Ελλάδα, η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και οι σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την προσφυγική κρίση. Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις όμορες βαλκανικές χώρες και η προσφυγική κρίση.

 Μέχρι το τέλος του κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες:

 • Θα έχουν διευρύνει σε βάθος τις γνώσεις τους για τα αίτια και τις συνέπειες της μεταναστευτικής ροής τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
 • Θα έχουν κατανοήσει τις επιδράσεις της προσφυγικής κρίσης στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική εξωτερική πολιτική
 • Θα έχουν αναπτύξει εμπεριστατωμένη άποψη γύρω από το γεωπολιτικό και το γεωοικονομικό περιβάλλον και τους λόγους θεαματικής αύξησης της μεταναστευτικής/προσφυγικής ροής προς την Ευρώπη τα δύο τελευταία χρόνια
 • Θα έχουν εμβαθύνει στις πολιτικές που έχει υιοθετήσει η ΕΕ και η Ελλάδα ως προς το προσφυγικό ζήτημα, καθώς και θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών

Εισηγήσεις θα παρουσιάσουν Καθηγητές Πανεπιστημίου, στελέχη  Διεθνών Οργανισμών, αναλυτές και εμπειρογνώμονες.

Μεταξύ άλλων εισηγητές θα είναι οι:

 • Αγγελική Δημητριάδου, Ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο European Council on Foreign Relations (ECFR) στο Βερολίνο
 • Δημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
 • Στέλιος Σταυρίδης, ARAID Senior Research Fellow, University of Zaragoza
 • Καλλιόπη Στεφανάκη, Υπεύθυνη Τομέα Προστασίας Προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Άγγελος Συρίγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Αλεξάνδρα Τραγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Δ/ντης στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Δικαίωμα Συμμετοχής:   90 ευρώ για φοιτητές   & 150 ευρώ για επαγγελματίες

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί ηλεκτρονικός φάκελος σε μορφή CD-ROM  με λεπτομερή στατιστικά στοιχεία- χάρτες- κείμενα και επιστημονικά άρθρα  για τη μετανάστευση και την προσφυγική κρίση.

Θα δοθούν πιστοποιητικά  παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 6.5.2016

Γλώσσα εργασίας:  Ελληνική

*Οι οργανωτές ενδέχεται να  μεταβάλουν τις ημερομηνίες ορισμένων σεμιναρίων αν χρειαστεί.*

 

Το Ποσόν Αυτό Θα Πρέπει Να Κατατεθεί Στον Λογαριασμό Του
Συνδέσμου Αε Και Επε
στην  ALPHA  BANK  IBAN GR  09 0140 1030 1030 0232 0004 610

  Τυχον Εξοδα Συναλλαγησ Επιβαρυνουν Τον Εντολεα

 

Αιτήσεις συμμετοχής στο ακόλουθο link:

https://docs.google.com/forms/d/1AVci3qrmPlgPyOG9ZiVW3M9bh3_jHSEx52eXKnwjZEs/viewform#start=openform

 

Πληροφορίες:

Κα  Στέλλα Μηλιώτη, Ε-mail: [email protected] – Fax : 210-3626610.  τηλ. 210-36.20.274

Κα Αναστασία Χατζοπούλου E-mail: [email protected] – Fax: 210-72.57.114 τηλ. 210-72.57.124

 

← WORKSHOP:Ασφάλεια και Σταθερότητα στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή Εκδήλωση: Η Ελλάδα, η ΕΕ και η Μεσόγειος →

Comments are closed