Δελτίο Τύπου: «Οι Στρατηγικές Επιπτώσεις των Κινεζικών Επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά»

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, το Ίδρυμα Konrad Adenauer και το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) συνδιοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Οι Στρατηγικές Επιπτώσεις των Κινεζικών Επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά». Οι εισηγήσεις ξένων και Ελλήνων εμπειρογνωμόνων κάλυψαν οικονομικές, γεωπολιτικές και κοινωνικές πτυχές της επένδυσης της COSCO στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, όπως και το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοκινεζικών σχέσεων.

 

Ανάμεσα στα κύρια σημεία της εκδήλωσης συγκαταλέγονται:

  • Η πορεία της κινεζικής πρωτοβουλίας του «Νέου Δρόμου του Μεταξιού» από το 2013 έως σήμερα. Αναδείχθηκε η προσγείωση των αρχικών εκτιμήσεων ως προς τον όγκο των διαθέσιμων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως και ο κίνδυνος της λεγόμενης «παγίδας χρέους» σε πολλές χώρες που λαμβάνουν δάνεια από κινεζικές τράπεζες. Σημειώθηκε, πάντως, ότι η περίπτωση του Πειραιά δεν εντάσσεται σ’ αυτήν την κατηγορία.
  • Συζητήθηκε η παγκόσμια εμβέλεια κινεζικών ναυτιλιακών εταιρειών και ειδικότερα της COSCO στο πλαίσιο του σχεδίου “Μπλε Οικονομία” της Κίνας. Τονίστηκε η εξάπλωση της εταιρείας σε πληθώρα ευρωπαϊκών λιμανιών, ενώ έμφαση δόθηκε στην κινεζική παρουσία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο υπό το πρίσμα της αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας της περιοχής, σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
  • Παρουσιάστηκε η εξέλιξη της επένδυσης στον Πειραιά από το στάδιο της αρχικής σύλληψης έως την ανάληψη του συνολικού management του ΟΛΠ από την COSCO. Εξετάστηκε η πορεία του λιμένος Πειραιώς ως προς την εντυπωσιακή αύξηση της χωρητικότητάς του μετά το 2009 και την μετατροπή του σε ένα από τα κυριότερα εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης.
  • Τονίστηκε ότι ο Πειραιάς καθίσταται σημαντικό σημείο εισόδου κινεζικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα την τελευταία διετία, εν μέσω του εμπορικού πολέμου μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ. Επισημάνθηκε ότι προς το παρόν η επένδυση στον ΟΛΠ φαίνεται να περιστρέφεται κατά προτεραιότητα γύρω από τον αυξανόμενο αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων (5,6 εκατ. μέχρι στιγμής) και, κατά δεύτερο λόγο, την προώθηση της κρουαζιέρας.
  • Σημαντικό θέμα στην συζήτηση που ακολούθησε ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ της COSCO και του επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά, αλλά και οι προσδοκίες σε σχέση με το master plan του ΟΛΠ. Ταυτόχρονα, εκτέθηκαν προβληματισμοί για την δίκαιη κατανομή των αναπτυξιακών οφελών στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.
  • Σε ό,τι δε αφορά το σύνολο των ελληνοκινεζικών σχέσεων, αναδείχθηκε το ζήτημα της ελλιπούς αμοιβαιότητας και η ανάγκη η Ελλάδα να χαράξει μια συνεκτική στρατηγική για την ανάπτυξη της συνεργασίας της με την Κίνα.
← Στρατηγικές Διαστάσεις των Κινεζικών Επενδύσεων στον Πειραιά The Strategic Implications of the Chinese Investments in Piraeus →

Comments are closed