Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει οκτώ (8) κενές θέσεις με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 4.3.2019


Διαβάστε
Brexit, Britain and the world

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου βιβλίου του Καθηγητή Christopher Hill , The


Διαβάστε
Πρόσκληση για παρατηρητές: 3rd WORKSHOP on Security & Stability in the Mediterranean and the Middle Eas

3rd WORKSHOP on Security & Stability in the Mediterranean and the Middle East Monday 5th – Wednesday  7th November  2018 – Athens, Greece Institute of International Economics Relations  (IIER ) www.idos.gr Panepistimiou 16, (2nd floor) Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων


Διαβάστε
3rd WORKSHOP on Security & Stability in the Mediterranean and the Middle East

Monday 5th, Tuesday 6th and Wednesday 7th November 2018 VENUE: INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, 2nd Floor (in portico/arcade entrance), No. 16, Eleftherios Venizelos Avenue (also known as Panepistimiou Street), Athens, Greece This Workshop is organized


Διαβάστε
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές»

Το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» έχει εγκριθεί προς επανίδρυση με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 102617/Ζ1/21-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα λειτουργήσει το 2018-19 σύμφωνα με το ΦΕΚ 3052/τ.Β’/27-7-2018 και τις προβλεπόμενες στο Ν.4485/2017 διατάξεις.


Διαβάστε
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει τέσσερις (4) κενές θέσεις με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship)


Διαβάστε
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει τουλάχιστον τέσσερις (4) κενές θέσεις με άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο για ανάληψη ερευνητικών καθηκόντων (internship) και επίβλεψη


Διαβάστε
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει οκτώ (8) κενές θέσεις με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 16.10.2018


Διαβάστε
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει τουλάχιστον τέσσερις (4) κενές θέσεις με άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο για ανάληψη ερευνητικών καθηκόντων (internship) και επίβλεψη


Διαβάστε
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει οκτώ (8) κενές θέσεις με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 1.3.2018


Διαβάστε