Ασιάτες Μετανάστες στην Ελλάδα Προέλευση, Παρόν και Προοπτικές

Ασιάτες Μετανάστες στην Ελλάδα: Προέλευση, Παρόν και Προοπτικές

Μια παλαιότερη έρευνα του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (2007) που μας βοηθά να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις σημερινές συνθήκες.

http://idos.gr/wp-content/uploads/2015/12/Greek-Report-on-Asian-Migrants-13-2-07.pdf

← Εκδήλωση: The New Silk Road of China Έκθεση για τις εξελίξεις των σχέσεων της ΕΕ με την Κίνα →

Comments are closed