Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 16, ΤΚ 106 72 , Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3620274 και 210 3636326, Fax: 210-36 26 610
e-mail: [email protected]