18/4/2023 – ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Οι στρατηγικές συνέπειες μιας νίκης του Κιλιτσντάρογλου επί του Ερντογάν

Κάθε Τρίτη το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων σας προτείνει την  ανάγνωση ενός σημαντικού άρθρου  που αναλύει σε βάθος ένα επίκαιρο θέμα της διεθνούς πολιτικής και της διεθνούς οικονομίας.
Η πρόταση αυτή συνοδεύεται από την προτροπή να διαβαστούν και δύο άλλα  άρθρα  συμπληρωματικά για  το ίδιο ζήτημα.
Το κείμενο που επιλέχτηκε  για αυτήν την εβδομάδα είναι : “The Strategic Consequences of a Kılıçdaroğlu Victory Over Erdoğan”  των Marc Pierini και Francesco Siccardi και δημοσιεύθηκε  στον ιστιότοπο του Carnegie Europe.

⇒  Link 

Οι δύο συγγραφείς του κειμένου εκτιμούν ότι εάν ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, τότε οι δυτικοί ηγέτες θα πρέπει να εξετάσουν με προσοχή τις τυχόν συνέπειες.
Πολλοί από τους τούρκους θα αισθάνονταν ανακούφιση, ενώ οι ξένοι επιχειρηματικοί εταίροι θα έβλεπαν την Τουρκία με πολύ καλύτερο μάτι. Η εφαρμογή δε μιας πιο κατανοητής  και συμβατικής οικονομικής πολιτικής, ιδίως στον νομισματικό τομέα, θα συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης των δυτικών επενδυτών.
Ειδικά με την ΕΕ, ο πολιτικός διάλογος θα μπορούσε να ξεκινήσει εκ νέου και η όλη σχέση να επανεξεταστεί. Το παραπάνω αισιόδοξο σενάριο, ωστόσο, αντιμετωπίζει μια σειρά από εμπόδια: την ανθεκτικότητα της νυν ηγεσίας- πιθανές αποκλίσεις εντός του συνασπισμού της αντιπολίτευσης- την πιθανότητα της μη συμβίωσης μεταξύ ενός νέου Προέδρου και ενός κοινοβουλίου που θα ελέγχεται από το AKP και των συμμάχων του, τις προβλέψιμες αντιδράσεις της Ρωσίας, τα αντιδυτικά ή αντιευρωπαϊκά αισθήματα σε όλο το πολιτικό φάσμα της Τουρκίας και την έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μιας αλλαγής ηγεσίας στην Άγκυρα.

Συμπληρωματικά κείμενα :
A New New Turkey? What an Opposition Victory Would Mean for Ankara’s Foreign Policy:
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2023/04/Policy-paper-131-Danforth-final.pdf

The EU and Turkey after the elections: The start of a new chapter?
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2023/eu-and-turkey-after-elections-start-new-chapter

← Νέα Έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με θέμα: Η εμπορική διασύνδεση Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Συμφωνία των Πρεσπών σε συνάρτηση με τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες. 11/4/2023 - ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΒΟΔΟΜΑΔΑΣ →

Comments are closed