Η Σερβία, η Κίνα και τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων.

Στα Βαλκάνια παρατηρείται μια διπλή πολιτική αναζήτησης καταφυγίου (double  face shelter seeking policy).
Η  Σερβία απολαμβάνει τα οφέλη του λιγότερου ισχυρού κράτους στο πλαίσιο της πολιτικής καταφυγίου που έχει αναπτύξει με την Κίνα, ενώ εκμεταλλεύεται την αδρανή πολιτική της Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια.
Έτσι έχει επιτύχει να αποτελέσει η ίδια (υγειονομικό) καταφύγιο για τα γειτονικά της κράτη λειτουργώντας ως αγωγός ήπιας ισχύος.

Διαβάστε το νέο άρθρο των κκ Κ. Χούρσογλου &  Χ. Τσαρδανίδη

← H Ινδία και οι άλλοι Σινοαμερικανικές Σχέσεις και Διεπίπεδα Παίγνια →

Comments are closed