Δελτίο Τύπου – Εκδήλωση: Η Ινδία και οι άλλοι

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Παπαζήση διοργάνωσαν στις 24 Μαΐου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση  με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου Η Ινδία και οι Άλλοι: Οι Σχέσεις της Ινδίας με την Ευρώπη και τον Κόσμο (εκδ. Παπαζήση, 2021).  Ο Πρέσβης ε.τ. Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος, ο καθηγητής Βασίλης Πεσμαζόγλου και οι επιμελητές του βιβλίου Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας που διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μίλησαν για το πώς η Ινδία «βλέπει» τον κόσμο τονίζοντας την έμφαση που δίνει η κυβέρνησή της στην οικονομική διπλωματία, εστίασαν στις σχέσεις της Ινδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και την Ελλάδα και ανέλυσαν το πώς η χώρα προσπαθεί να επηρεάσει τις δομές της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο κ. Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ΑΕ  και ΕΠΕ, που έχει ιδρύσει το ΙΔΟΣ, απηύθυνε χαιρετισμό.

Ο κ. Σωτήρης Πετρόπουλος επικεντρώθηκε κυρίως στους λόγους για τους οποίους υπήρξε αναγκαιότητα  να υπάρξει ένας συλλογικός τόμος για την Ινδία και ανέλυσε τη δομή του βιβλίου.

Ο κ. Ζέπος  τόνισε ότι οι σχέσεις με της Ελλάδας άρχισαν να γίνονται στενότερες μόνο μετά το 1992 με μια σειρά αμοιβαίων επισκέψεων. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει ανακαλύψει ακόμα την Ινδία. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε  αρκετά την Ινδία δεν οφείλεται μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ινδία που έχει δεν έχει ανοιχτά  και η ίδια. Υπογράμμισε ότι απαιτείται η πρεσβεία μας  στο Νέο Δελχί να ενισχυθεί,   ενώ η Ελλάδα δεν έχει προξενεία σε μεγάλες πόλεις, όπως λόγου χάρη στη Βομβάη. Επίσης, υπογράμμισε ότι οι σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην Ινδία, εξ αιτίας της πανδημίας  του Covid-19, θα ξεπεραστούν αργά ή γρήγορα και δεν θα επηρεάσουν την ανάπτυξή της. Ο κ. Ζέπος έδωσε, επίσης, έμφαση στη βελτίωση των σχέσεων της Ινδίας με τις ΗΠΑ που έχει προχωρήσει αρκετά, ακόμα και στο στρατιωτικό πεδίο.  Πάντως, εκτίμησε ότι η Iνδία στην εξωτερική της πολιτική κινείται προσεκτικά με  βήματα ελέφαντα και δεν έχει την κινητικότητα της τίγρης.

Ο κύριος Πεσμαζόγλου,  ο οποίος έχει συμβάλλει με κείμενό του  στον τόμο, έδωσε έμφαση και ανέλυσε τις σχέσεις της Ινδίας με την ΕΕ, οι οποίες αρχίζουν το  1962, αλλά η πρόοδος που σημειώθηκε  ήταν περιορισμένη.  Μόνο κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα οι σχέσεις χαρακτηρίστηκαν ως στρατηγικής σημασίας χωρίς να έχουν ωστόσο να λάβουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Πρόκειται, υπογραμμίστηκε για δύο αργούς ελέφαντες. Βασική αιτία της μη ανάπτυξης εκτενέστερης οικονομικής συνεργασίας, ο κ.Πεσμαζόγλου εξήγησε είναι η  πολιτική υποκατάσταση εισαγωγών που ακολουθούσε η Ινδία και ανάπτυξη μιας νοοτροπίας προστατευτισμού – σοσιαλίζουσας- που το  κυβερνών κόμμα του Εθνικού Κογκρέσου υποστήριζε. Σήμερα, τόνισε ο κ.Πεσμαζόγλου, η ΕΕ επιδιώκει να αναπτύξει απευθείας οικονομικές σχέσεις  και με τα ομόσπονδα κράτη της χώρας. Οι εμπορικές δε συναλλαγές της ΕΕ με την Ινδία είναι ισορροπημένες και δεν παρατηρείται έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών , όπως με την Κίνα.

Ο κ .Αστέρης Χουλιάρας έδωσε έμφαση στη σύγκριση Κίνας και Ινδίας.

Το 2026 η Ινδία θα περάσει την Κίνα σε πληθυσμό και θα γίνει η μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη. Πρόκειται για μια χώρα με τεράστια γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλομορφία, με πάνω από 800 ομιλούμενες γλώσσες από τις οποίες είκοσι δύο  είναι επίσημες. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 η Κίνα και η Ινδία είχαν τους ίδιους οικονομικούς δείκτες. Οι λόγοι ήταν πολλοί, όπως  το γεγονός ότι  η  Κίνα ξεκίνησε νωρίτερα τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ήσαν αναμφίβολα  πιο τολμηρές. Επίσης, ήταν ανοιχτή σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ,ενώ η Ινδία όχι. Για την Ινδία προτεραιότητα  ήταν η καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Τέλος, το αυταρχικό σύστημα της Κίνας δίνει μεγάλη ισχύ στον Πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Ινδός πρωθυπουργός, εξ αιτίας του δημοκρατικού συστήματος, είναι υποχρεωμένος να διαπραγματεύεται με ισχυρά ιδιωτικά συμφέρονται καθώς και με τους  κυβερνήτες των ομόσπονδων κρατών. Στη συνέχεια, ο κ.Χουλιάρας αναφέρθηκε σε μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά της Ινδίας. Από την ανεξαρτησία της το 1947 η Ινδία αποτελεί τη μεγαλύτερη Δημοκρατία του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1970 έχει εξελιχθεί σε πυρηνική δύναμη και από τις αρχές του αιώνα παρουσιάζει μια ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία. Σήμερα, ακολουθεί μια ολοένα και πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική. η Ινδία διαθέτει ορισμένα ισχυρά πλεονεκτήματα, όπως μια δυναμική  ινδική διασπορά, όχι μόνο στις χώρες του Περσικού Κόλπου, αλλά και στις ΗΠΑ.

Όλοι οι διεθνείς αναλυτές συμφωνούν ότι η Ινδία είναι μια «αναδυόμενη δύναμη».  Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι κατακερματισμένο. Το κυβερνητικό κόμμα  διαπνέεται από έναν  έντονο  ινδουιστικό εθνικισμό ενώ το αντιπολιτευόμενο Κόμμα του Κογκρέσου έχει εξελιχτεί σε ένα οικογενειακό φέουδο.

Ως συμπέρασμα από τη συζήτηση που ακολούθησε μπορεί να εξαχθεί ότι  οι σχέσεις Ινδίας-Ελλάδας παραμένουν ισχνές. Ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Το ινδο-ελληνικό εμπόριο είναι περιορισμένο και οι επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων στην Ινδία και ινδικών στην Ελλάδα είναι ελάχιστες. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφεται στις ελληνο-ινδικές σχέσεις μια κινητικότητα και πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι  υπάρχουν σημαντικές και  ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες. Τελικά δεν προσεγγίζει μόνον η Ινδία τους άλλους. Ολοένα και περισσότερο άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα κράτη του Περσικού Κόλπου και η Κίνα επιδιώκουν να έχουν μια ολοένα και εντονότερη παρουσία τόσο στην Ινδία όσο και την ευρύτερη περιφέρειά της. Ορισμένες φορές όμως η αυξανόμενη παρουσία και η εντεινόμενη συνεργασία στον οικονομικό τομέα συνυπάρχουν με κλιμακούμενες αντιθέσεις.

Η εκδήλωση έχει μαγνητοσκοπηθεί και είναι διαθέσιμη  στο Youtube στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://youtu.be/vbpuxOW0KpI

Πρόσκληση Εκδήλωσης

← Συμμετοχή του Διευθυντή του ΙΔΟΣ σε Διεθνές Συνέδριο - European Union in International Affairs 2021 ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ →

Comments are closed