ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠO ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PANELS)

(Γλώσσες εργασίας: ελληνικά και αγγλικά)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

21-23 Σεπτεμβρίου 2017
Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠO ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Κατά τη μεταψυχροπολεμική δεκαετία οι μεταβολές στο παγκόσμιο σύστημα, όπως επίσης και στο άμεσο περιφερειακό περιβάλλον της Ελλάδας έφεραν αντιμέτωπη την ελληνική εξωτερική πολιτική με νέες και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Παράλληλα, παραδοσιακά ζητήματα που απασχολούσαν την εξωτερική πολιτική της χώρας εξακολούθησαν να υφίστανται, όπως το Κυπριακό ζήτημα και οι σχέσεις με την Τουρκία. Την ίδια περίοδο η Ελλάδα επεδίωκε να εισέλθει στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη συμμετοχή της στην ΟΝΕ, ενώ γίνονταν σοβαρές προσπάθειες εξευρωπαϊσμού της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα και ενώ τα προβλήματα που απασχολούσαν την εξωτερική πολιτική της χώρας, από τη δεκαετία του ΄90 και μετά, δεν έχουν επιλυθεί, 5 καίρια θέματα ανακύπτουν ως προς την ανάλυση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κατά τα τελευταία 25 χρόνια: α) κατά πόσο οι βασικοί παραδοσιακοί προσανατολισμοί της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έχουν παραμείνει σταθεροί και ευδιάκριτοι, β) πως οι εξελίξεις στο παγκόσμιο σύστημα και στην περιφέρεια της Ελλάδας έχουν επηρεάσει τα ποικίλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την εξωτερική της πολιτική, γ) ποια η σημασία των νέων πολιτικών δυνάμεων που έχουν αναδυθεί στην Ελλάδα ως προς τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, δ) κατά πόσο η οικονομική κρίση και το νέο ασταθές γειτονικό περιβάλλον επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ε) πώς η ελληνική εξωτερική πολιτική παράγεται και ασκείται στις αρχές της νέας χιλιετίας.

H συζήτηση των παραπάνω είναι το αντικείμενο αυτού του συνεδρίου το οποίο αποσκοπεί:
Πρώτον, να διερευνήσει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές επιδράσεις του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος όπως και των εσωτερικών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην ελληνική εξωτερική πολιτική .
Δεύτερον, να συμβάλει στη διεύρυνση της συζήτησης για τις μεθόδους και τα αναλυτικά εργαλεία που οι διεθνείς σχέσεις, η διπλωματική ιστορία, η γεωγραφία, το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι χρησιμοποιούν, ώστε η κατανόηση και η επεξήγηση των ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική εξωτερική πολιτική να καταστεί ευχερέστερη.
Τρίτον, να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα ερευνών για θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που διεξάγονται από επιστήμονες τόσο της Ελλάδας όσο και από Έλληνες ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2017.
Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων προτίθεται να δημοσιεύσει σε ειδικό τόμο έναν επιλεγμένο αριθμό εισηγήσεων που θα ανακοινωθούν.

Το ποσό που παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεταισε € 50 και καλύπτει την πλήρη πρόσβαση σ’ όλες τις συνεδριάσεις, 2 γεύματα καθώς και τη χορήγηση φακέλου, που θα περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις. Για υποψήφιους διδάκτορες το ποσό συμμετοχής είναι € 40.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιώματος συμμετοχής είναι: 5 Σεπτεμβρίου 2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή το δικαίωμα συμμετοχής θα ανέρχεται σε € 100.

 

Οι γενικές κατευθύνσεις των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Συνέδριο, χωρίς να αποκλείονται και άλλα θέματα σχετικού ενδιαφέροντος, έχουν ως εξής:

 • Το ευρύτερο περιβάλλον διαμόρφωσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που έχουν προσδιορίσει την ελληνική εξωτερική πολιτική (γεωπολιτική θέση, συστημικοί παράγοντες (δομή συστήματος, συμμαχίες, διεθνείς οργανισμοί κ.ο.κ.), ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά υπευθύνων χάραξης εξ. πολιτικής, οικονομικές δυνατότητες, εθνική ταυτότητα, αξίες, ιδεολογία, κ.ο.κ.).
 • Η λήψη αποφάσεων και ο τρόπος οργάνωσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εξέταση εξελίξεων στη διαδικασία και οργάνωση χάραξης εξωτερικής πολιτικής, της συμπεριφοράς των βασικών παικτών (πολιτικής ηγεσίας, γραφειοκρατίας), της δυναμικής μικρών ομάδων υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
 • Ο ρόλος εσωτερικών πολιτικών δυνάμεων. Η επιρροή των πολιτικών κομμάτων, του Τύπου, ομάδων οργανωμένων συμφερόντων, της κοινής γνώμης κ.οκ.
 • Αλλαγές στο πολιτικό τοπίο και εξωτερική πολιτική. Εξέταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ (στοιχεία αλλαγής και συνέχειας, νέα πεδία δράσης, νέοι στόχοι, αλλαγές στην οργάνωση και τρόπο λήψης αποφάσεων, αποτυχίες και επιτυχίες).
 • Ελληνική εξωτερική πολιτική και οικονομική κρίση.Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις της χώρας. Η διαπραγμάτευση και η πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις μετά το 2009 με τους πιστωτές τις χώρας για τα προγράμματα σταθεροποίησης της οικονομίας.
 • Διμερείς σχέσεις και ειδικά θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής:
 1. Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξέταση εξελίξεων στα σημαντικότερα ζητήματα που προσδιορίζουν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, των διλημμάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική εξωτερική πολιτική σε σχέση με την τουρκική εξωτερική πολιτική στην ευρύτερη περιοχή, του ζητήματος της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και η θέση της Ελλάδας κοκ.
 2.  Μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εξέταση των σχέσεων της Ελλάδας με τις Βαλκανικές χώρες, του «Μακεδονικού» ζητήματος, του ρόλου της Ελλάδας στη διαμόρφωση των σχέσεων των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας με την ΕΕ.
 3. Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή. Εξέταση των σχέσεων της Ελλάδας με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με τις αραβικές χώρες και το Ισραήλ και το Ιράν. Η ελληνική πολιτική προς το Παλαιστινιακό ζήτημα, ο ρόλος της Ελλάδας στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Οι προκλήσεις ασφάλειας που πηγάζουν από την περιοχή, όπως π.χ. οι προσφυγικές ροές.
 4. Ηνωμένες Πολιτείες. Εξέταση των ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, της σημασίας των σχέσεων με ΗΠΑ στο πλαίσιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, του ρόλου του ελληνοαμερικανικού λόμπυ και της διασποράς στις διμερείς σχέσεις, μελλοντικές προοπτικές των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ.
 5. Ρωσία και χώρες Καυκάσου. Εξέταση των σχέσεων της Ελλάδας με τη Ρωσία (οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις) και της σημασίας της Γεωργίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
 6. Σχέσεις με τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ασίας. Οι διμερείς πολιτικές και οι οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδία κ.λπ.
 7. Κυπριακό. Εξέταση της πορείας της ελληνικής πολιτικής ως προς το Κυπριακό (εναλλακτικές στρατηγικές, το κυπριακό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κυπριακό ως παράγοντας προσδιορισμού της συνολικής εξωτερικής πολιτικής).
 8. Ενεργειακή Διπλωματία. Εξέταση της πολιτικής της Ελλάδας ως προς τις εξελίξεις σε ζητήματα ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της και εντός της Ε.Ε. και των προκλήσεων που θέτουν για την χώρα οι εξελίξεις αυτές.
 9. Μετανάστευση. Εξέταση της επίδρασης μεταναστευτικών ζητημάτων (και της ευρωπαϊκής μεταναστατευτικής πολιτικής ), στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
 • Ελλάδα – ΚΕΠΠΑ, ΕΠΑΑ. Εξέταση εξευρωπαϊσμού της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, των ζητημάτων ειδικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, του ρόλου και των προοπτικών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Η πορεία των οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων με τις όμορες χώρες, με τις χώρες της ΕΕ, της ΜΕΝΑ και το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με τη Ρωσική Ομοσπονδία και με τις χώρες της Ανατολικής Ασίας.
 • Οικονομική διπλωματία. Εξέταση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας (νέα γεωοικονομικά δεδομένα, διάρθρωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας, επιτεύγματα και δυσκολίες, μεταμόρφωση της Ελλάδας από χώρα λήψης βοήθειας σε χώρα παροχής βοήθειας σε διμερές και σε πολυμερές επίπεδο).
 • Πολυμερής διπλωματία. Εξέταση βασικών διαστάσεων της ελληνικής πολυμερούς διπλωματίας και της επίδοσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών.

YΠOBOΛH ΠPOTAΣEΩN.

Οι ενδιαφερόμενοι (Μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, αναλυτές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ) καλούνται να υποβάλουν σύνοψη/περίληψη από 200-300 λέξεις μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017, η οποία θα περιλαμβάνει: το επιχείρημα της ανακοίνωσης, το θεωρητικό της υπόβαθρο, τα συμπεράσματα και τη μέθοδο προσέγγισης του θέματος. Η σύνοψη/περίληψη υποχρεούται να συνοδεύεται από συνημμένο έγγραφο με τα εξής στοιχεία του συγγραφέα: Ονοματεπώνυμο, τίτλο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και απαραίτητα e-mail σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο συμμετοχής.
Ο κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει με μέχρι δύο (2) ανακοινώσεις.
Η συλλογιστική της πρότασης για θεματική συνεδρία (panel) πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις, οι συμμετέχοντες από 3 μέχρι 4, ενώ θα πρέπει να κατατίθεται ξεχωριστή περίληψη από 150 -200 λέξεις για κάθε εισήγηση της θεματικής συνεδρίας.
Οι συγγραφείς των ατομικών περιλήψεων καθώς και των θεματικών συνεδριών που θα επιλεγούν για να αποτελέσουν τις ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα ειδοποιηθούν στις 30 Ιουνίου 2017 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συγγραφή τους. Οι ανακοινώσεις πρέπει να παραδοθούν το αργότερο ως την 10η Σεπτεμβρίου 2017 είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

 

Η υποβολή των προτάσεων καθώς και οι εισηγήσεις σε μορφή world θα πρέπει να αποσταλούν στην Κυρία Στέλλα Μηλιώτη, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομιών Σχέσεων
E-mail: [email protected]
Tηλ: 0030-210-3620274
Fax: 0030-210-3626610

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ποσό της συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
Syndesmos AE & EPE
National Bank of Greece
IBAN: 300110 0800 0000 0 804 8072 196
BIC: ETHNGRAA

* Τα έξοδα συμμετοχής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εντολέα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

15-6-2017 Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων

30-6-2017 Γνωστοποίηση αποδοχής της πρότασης

10-9-2017 Υποβολή της πλήρους ανακοίνωσης

5- 9-2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιώματος συμμετοχής ( € 50 )

21-9-2017 Έναρξη συνεδρίου

23-9-2017 Λήξη συνεδρίου

 

 

ΔIOPΓANΩTΗΣ TOY ΣYNEΔPIOY

Iνστιτούτο Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων
Οργανωτική Επιτροπή
• Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
• Εκάβη Αθανασοπούλου
• Ευστάθιος Φακιολάς

 

TOΠOΣ ΔIOPΓANΩΣHΣ TOY ΣYNEΔPIOY

Αθήνα, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Πανεπιστημίου 16, Αθήνα

 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΣYNEΔPIOY

Eλληνικά και Aγγλικά

 

Παρακαλούλε κατεβάστε την Αίτηση Συνεδρίου από ΕΔΩ

 

← Η Ελλάδα και η πορεία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης: Από τη Διάσκεψη της Μεσσήνης (1955) στη Συνθήκη των Αθηνών/ Συμφωνία Σύνδεσης (1961) Το μέλλον της Μεσογείου: Πολιτικά διακυβεύματα και ασφάλεια →

Comments are closed