Δ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (28-30 Μαρτίου 2024)

Εκδηλώσεις 01 Νοέ 2023

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) και το Ελληνικό Δίκτυο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΔΕΠΟ) διοργανώνουν συνέδριο στην Αθήνα στις 28-30 Μαρτίου 2024 με θέμα:

 Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία στον 21Ο Αιώνα: aπό την παγκοσμιοποίηση στον πολυκεντρισμό;  

(Γλώσσες εργασίας: ελληνικά και αγγλικά)

Ο 21oς  αιώνας βρήκε το διεθνές οικονομικό και πολιτικό σύστημα να βαδίζει προς την κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης. Η σχετική  αποδυνάμωση του ρόλου του έθνους κράτους, η ανάπτυξη της διασυνοριακής παραγωγής, η απορρύθμιση και η αύξηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών και των οικονομιών δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε η παραδοσιακή έννοια της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΔΠΟ) να μεταβληθεί σε Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα παρατηρήθηκε με αυξανόμενο ρυθμό η σύναψη περιφερειακών και διαπεριφερειακών συνεργασιών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η παγκοσμιοποίηση αμφισβητείται έντονα. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid -19, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, οι περιφερειακές εντάσεις και οι συνέπειες της ανάδειξης νέων δρώντων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, έχουν υπονομεύσει την παγκοσμιοποίηση και το κύριο ζήτημα που ανακύπτει είναι εάν οι εξελίξεις συνιστούν μετάβαση προς ένα νέο διεθνές οικονομικό και πολιτικό πολυκεντρικό σύστημα.

 

Το Συνέδριο αποσκοπεί:
Πρώτον, στην προβολή ενός λιγότερο προβεβλημένου στην Ελλάδα επιστημονικού κλάδου, καθώς και στην ανάδειξη των μεθόδων και επιστημονικών εργαλείων, που χρησιμοποιεί για την καλύτερη κατανόηση των διεθνών οικονομικών προβλημάτων και εξελίξεων.

Δεύτερον, στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνών για θέματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας που διεξάγονται από επιστήμονες τόσο στην Ελλάδα όσο και από Έλληνες ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Το συνέδριο απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε ερευνητές και αναλυτές ινστιτούτων πολιτικής, ερευνητικών κέντρων και σε υποψήφιους διδάκτορες.

Οι γενικές κατευθύνσεις των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Συνέδριο, χωρίς να αποκλείονται και άλλα θέματα σχετικού ενδιαφέροντος, έχουν ως εξής:

 

 1. Η Έννοια της Παγκοσμιοποίησης στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία
 • Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονες θεωρητικές τάσεις της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
 • Οι σύγχρονες μορφές παγκοσμιοποίησης σε όρους χρόνου, χώρου και ισχύος
 • Αίτια και επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην παγκόσμια οικονομία
 • Αποπαγκοσμιοποίηση: αναδυόμενη πραγματικότητα ή υπερβολή;
 1. Περιφερειακές Συνεργασίες: Μεταβατικό Στάδιο προς την Παγκοσμιοποίηση ή Μέσο Ανάσχεσής της;
 • Περιφερειακές ολοκληρώσεις. Δράσεις και παράγοντες για την πολιτική, οικονομική και νομισματική ολοκλήρωση και η αλληλεπίδραση με την παγκόσμια οικονομία
 • Τα προβλήματα και οι προοπτικές του «νέου» κύματος περιφερειακών συνεργασιών (New regionalism) και οι επιπτώσεις τους στην πολυμέρεια (multilateralism)
 • Οι διαπεριφερειακές συνεργασίες ως μια νέα πρόκληση του διεθνούς οικονομικού συστήματος
 • Η ανάπτυξη των «παγκόσμιων πόλεων»
 1. Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Ενέργειας
 • Ενέργεια και διεθνής οικονομική σταθερότητα
 • Η διεθνής αγορά ενέργειας στον απόηχο των διεθνών συρράξεων
 • Ενεργειακή ασφάλεια και γεωοικονομία
 1. Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Παγκόσμια Οικονομία
 • Οι διεθνείς οικονομικοί θεσμοί
 • Οι προκλήσεις της παγκόσμιας ρυθμιστικής εναρμόνισης
 • Περιφερειακές ολοκληρώσεις και παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση
 • Ρυθμιστική ισχύς των εθνικών κυβερνήσεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία
 1. Γεωπολιτικές και Γεωοικονομικές Προκλήσεις
 • Οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών συγκρούσεων στο διεθνές οικονομικό σύστημα
 • Διπλωματία και συνεργασία για την επίλυση των γεωοικονομικών διαφορών
 • Οι συνέπειες των περιφερειακών συγκρούσεων στην κοινωνική και οικονομική ευημερία των ευρωπαϊκών κρατών και των χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής
 1. Από το Διεθνές στο Παγκόσμιο Εμπόριο
 • Το περιβάλλον των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και η παγκόσμια οικονομία
 • Η απελευθέρωση του δια-περιφερειακού εμπορίου
 • Το σύστημα διεθνούς εμπορίου και η ανάπτυξη των διμερών εμπορικών συμφωνιών
 • Τα προβλήματα της παγκόσμιας αλυσίδας μεταφορών των αγαθών
 • Το μέλλον των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)
 1. Το Διεθνές Νομισματικό και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
 • Αλλαγές στη δομή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος
 • Ρύθμιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος: Παλιές παθογένειες και νέες προκλήσεις
 • Ψηφιακά νομίσματα: Προοπτικές και επιπτώσεις για το διεθνές νομισματικό σύστημα
 • Παγκοσμιοποίηση και νομισματικές κρίσεις
 • Ο ρόλος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας
 1. Κρατικές Πολιτικές και Επιχειρήσεις: Ανταγωνισμός μεταξύ Κράτους και Επιχειρήσεων
 • Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, οι Πολυεθνικές Εταιρίες και η μεταβολή του ρόλου του κράτους στην οικονομία
 • Ο διαρκής ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων
 • Κράτη, αγορές και περιφερειακές συνεργασίες
 • Γεωοικονομικοί ανταγωνισμοί και η αναβίωση της βιομηχανικής πολιτικής
 1. Οικονομική Ασφάλεια και Παγκόσμια Οικονομία
 • Δημογραφικές εξελίξεις: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις
 • Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εποχή των ανεξέλεγκτων χρηματοοικονομικών συναλλαγών
 • Κρυπτονομίσματα: Η νέα «άγρια δύση» του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού;
 1. Επιστήμη και Τεχνολογική Καινοτομία
 • Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
 • Ο ρόλος της τεχνολογικής καινοτομίας στην παγκόσμια οικονομία
 • Η ανάπτυξη της Τεχνικής Νοημοσύνης και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία
 • Κυβερνο-ασφάλεια στην Παγκόσμια Οικονομία, Βιοτεχνολογία και Βιοασφάλεια στην Παγκόσμια Ανάπτυξη
 1. Οικονομική Διπλωματία
 • Οικονομική διπλωματία και εξωτερική πολιτική
 • Μέσα και μηχανισμοί της νέας οικονομικής διπλωματίας
 • Διεθνής επιχειρηματική διπλωματία (international business diplomacy)
 • Η αποτελεσματικότητα των διεθνών κυρώσεων
 • Η ελληνική οικονομική διπλωματία
 1. Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία της καταπολέμησης της πείνας, της φτώχειας και της ανισότητας
 • Πλούσια και φτωχά κράτη στην παγκόσμια οικονομία και παγκόσμιες ανισότητες
 • Η κατανόηση των αιτιών και της δυναμικής της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο και λιγότερο ανεπτυγμένο κόσμο
 • Καταπολέμηση της φτώχειας και διεθνείς οργανισμοί
 1. Ισότιμη Ανάπτυξη και Παγκόσμια Αναπτυξιακή Βοήθεια
 • Η πολιτική οικονομία της σύγκρουσης Βορρά-Νότου
 • Οι προοπτικές της αναπτυξιακής βοήθειας
 • Ο ρόλος των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών
 • Το διεθνές χρέος ως αναπτυξιακό πρόβλημα
 1.  Ανθρώπινη Ασφάλεια και Οικονομία
 • Η μετανάστευση ως παράγοντας πολυπολιτισμικής όσμωσης και ως πρόκληση για την εθνική οικονομική και κοινωνική συνοχή των χωρών υποδοχής
 • Διακίνηση ανθρώπων/καταναγκαστική εργασία και οι συνέπειες στις τοπικές οικονομίες
 • Εδραίωση ειρήνης και ανοικοδόμηση: μέσα και μέθοδοι
 1. Περιβαλλοντική Ασφάλεια και Παγκόσμια Οικονομία
 • Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία
 • Οι συνέπειες της μεταβολής των κλιματικών συνθηκών στο παγκόσμιο σύστημα διατροφής και υδάτινων πόρων
 • Οι κλιματικές αλλαγές και το διεθνές σύστημα μεταφορών
 • Κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη
 1. Ο ρόλος των ΜΚΟ και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών
 • Ο ρόλος των νέων κοινωνικών κινημάτων και το κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης
 • ΜΚΟ και παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση
 • Νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών
 • Η ενδυνάμωση της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Οικονομία
 • Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία
 • Διαπεριφερειακές οικονομικές συνεργασίες και η ΕΕ
 • Οι ευρωατλαντικές οικονομικές σχέσεις και οι σχέσεις με τη Νότια και Ανατολική Ασία
 • Ανθεκτικότητα, ανταγωνιστικότητα και τρωτότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας
 • Η ΕΕ και οι διεθνείς οικονομικοί θεσμοί
 1. Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας
 • ΗΠΑ-Κίνα: από την αλληλεξάρτηση στη ρήξη;
 • Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας και οι επιπτώσεις του στην ΕΕ
 • Οι τομείς του ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας και οι συνέπειες του για την παγκόσμια οικονομία
 • Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις του ανταγωνισμού ΗΠΑ–Κίνας

 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Μαρτίου 2024 στην Αθήνα.
Οι διοργανωτές προτίθενται να δημοσιεύσουν επιλεγμένες ανακοινώσεις στα ελληνικά με τη μορφή συλλογικού τόμου στη σειρά Διεθνής Πολιτική Οικονομία που εκδίδει το ΙΔΟΣ σε συνεργασία με τις εκδόσεις Παπαζήση, ενώ άλλες εργασίες, στα ελληνικά ή αγγλικά θα αξιολογηθούν για δημοσίευση σε ειδικό τεύχος της Επιστημονικής Επιθεώρησης Regional Integration: Politics, Economics and Governance, που εκδίδεται υπό την επιμέλεια του Ελληνικού Δικτύου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΔΕΠΟ).

Το ποσό που παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται σε  €110 και καλύπτει την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις συνεδριάσεις, δύο γεύματα, καθώς και την αποστολή ενός ηλεκτρονικού φακέλου, που θα περιλαμβάνει τις περιλήψεις όλων των ανακοινώσεων.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του δικαιώματος συμμετοχής είναι η 10η Μαρτίου 2024.
Μετά την ημερομηνία αυτή το δικαίωμα συμμετοχής θα ανέρχεται σε €180. Για υποψήφιους διδάκτορες το ποσό συμμετοχής είναι €50. Για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €25. Για τα μέλη του ΕΔΔΕΠΟ το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €50.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σύνοψη/περίληψη έως 300-350 λέξεις ατομικής ανακοίνωσης ή θεματικής ενότητας (panel) μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2024. Η ατομική περίληψη θα περιλαμβάνει: το επιχείρημα της ανακοίνωσης, το θεωρητικό της υπόβαθρο, τα συμπεράσματα και τη μέθοδο προσέγγισης του θέματος. Η σύνοψη/περίληψη υποχρεούται να συνοδεύεται από συνημμένο έγγραφο με τα εξής στοιχεία του συγγραφέα: Ονοματεπώνυμο, τίτλο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο και απαραίτητα e-mail. Αν πρόκειται για θεματική ενότητα (αποδεκτές μέχρι τέσσερις ανακοινώσεις και αν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται εισηγήσεις και από τα δύο φύλα) θα πρέπει να περιλαμβάνει: μια γενική περίληψη του θέματος του συμποσίου μέχρι 300-350 λέξεις και τις περιλήψεις των συμμετεχόντων στη θεματική ενότητα με τα στοιχεία τους, όπως και στις ατομικές περιλήψεις.

Οι συγγραφείς των ατομικών περιλήψεων και των θεματικών ενοτήτων που θα επιλεγούν για να αποτελέσουν τις ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2024 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συγγραφή τους. Οι ανακοινώσεις πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2024. Ανακοινώσεις που δεν θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα δεν θα είναι δυνατό να αξιολογηθούν προς δημοσίευση.

 • Για την κατάθεση των τίτλων και περιλήψεων των ατομικών εισηγήσεων και θεματικών ενοτήτων παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα σε αρχείο word ή PDF και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@idos.gr μέχρι και 11 Φεβρουαρίου 2024 
 • Μετά την αποδοχή της σύνοψης/ανακοίνωσης θα αποσταλεί σύνδεσμος και πληροφορίες για τον τρόπο καταβολής του ποσού δικαιώματος συμμετοχής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

11-2-2024: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων
20-2-2024: Καταληκτική ημερομηνία για τη γνωστοποίηση αποδοχής των προτάσεων
10-3-2024: Καταληκτική ημερομηνία καταβολής δικαιώματος συμμετοχής
20-3-2024: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ανακοίνωσης
28-3-2024: Έναρξη συνεδρίου
30-3-2024: Λήξη συνεδρίου


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  Στέλλα Μηλιώτη
Οργανωτική Υπεύθυνη Γραμματείας του Συνεδρίου
Email: [email protected]  ΤΗΛ. 0030-210-3620274
Διεύθυνση:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16, ΑΘΗΝΑ 106 72

← Συζήτηση: Η Αργεντινή μετά τις προεδρικές εκλογές Κύκλος σεμιναρίων: Οι ανεπίλυτες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή και ο νέος πόλεμος →

Comments are closed