Συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων ακαδημαϊκών και ερευνητών στην Σμύρνη

Events 07 Δεκ 2023

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής και Ευρωπαική Διακυβέρνηση και Πολιτική» του Εθνικού και Καποδιστρακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Yasar-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) διοργάνωσαν στη Σμύρνη την 1η Δεκεμβρίου 2023, συνάντηση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ακαδημαϊκών και ερευνητών με θέμα:

H διπλωματία δεύτερης τροχιάς (second track diplomacy): Φέρνοντας την ελληνική και την τουρκική κοινωνία κοντά.

Στόχος της συνάντησης ήταν να διερευνηθεί πώς η «διπλωματία δεύτερης τροχιάς» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση νέων ιδεών και στον εντοπισμό συγκεκριμένων τομέων συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο χωρών. Βασικός στόχος της εν λόγω συνάντησης ήταν η ανάπτυξη «κουλτούρας συνεργασίας» μεταξύ Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), Επαγγελματικών Ενώσεων, Ενώσεων Γυναικών, Δήμων,  Πανεπιστημίων και Ερευνητικών φορέων και Ινστιτούτων σε πρακτικά ζητήματα, ωφέλιμα για τους πολίτες και των δύο χωρών.

Τα πεδία δραστηριότητας που συζητήθηκαν στην εν λόγω συνάντηση αφορούν:

  • Τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών ενώσεων και ερευνητικών ινστιτούτων. Τονίστηκε η αναγκαιότητα καταγραφής των κοινών ακαδημαϊκώνδράσεων και κοινών προγραμμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα παραγωγής γνώσεων σε νέα πεδία και δόθηκε έμφαση στη προώθηση συνεργιών μεταξύ  κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας
  • Τη συνεργασία μεταξύ δημοτικών και κοινοτικών αρχών και δημοτικών επιχειρήσεων. Διερευνήθηκε ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αύξηση της  «συνδεσιμότητας» στους τομείς του τουρισμού και της επιχειρηματικής δράσης. Συζητήθηκε διεξοδικά πρόταση για ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δύο πλευρών από την εφαρμογή  προγραμμάτων μείωσης της φτώχειας
  • Τη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθώς και ζητήματα ενεργειακής επάρκειας δεδομένου ότι οι κοινωνίες των δύο χωρών αντιμετωπίζουν ίδιες ή παρόμοιες σοβαρές απειλές, όπως σεισμούς, μεγάλες δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, μείωση υδάτινων πόρων κ.λπ. Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη ανάληψης στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων προκειμένου η κοινή γνώμη των δύο χωρών να αφυπνιστεί για την σοβαρότητα των παραπάνω απειλών και να κατανοήσει το εύρος και το βάθος των συνεπειών τους. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η εκπόνηση κοινών μελετών με αντικείμενο την διερεύνηση των τρόπων συμβολής των ελληνικών και τουρκικών ΜΚΟ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις κοινωνίες των δύο χωρών

Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι κκ: Χαράλαμπος  Τσαρδανίδης, Καθηγητής, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ανδρέας Στεργίου, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παναγιώτα Μανώλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Θόδωρος Τσίκας, Πολιτικός Επιστήμονας-Διεθνολόγος, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ).

Από τουρκικής πλευράς, μεταξύ άλλων, έλαβαν μέρος οι κκ: Prof. Levent Kandiller, Πρύτανης, Yasar University, Prof. Emre Iseri, Διευθυντής, Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, Yasar University, Prof. Mehmet Gökay Özerim, Πρόεδρος, Department of International Relations, Yasar University, Assoc. Prof. Feride Asli Ergul Jorgensen, Department of International Relations, Ege University, Can Sakaryali, Izmir Mediterranean Agency, Prof. Sevda Alankus, Department of Communication, Yasar University.

 

 

← Eκδήλωση: The European Parliament, the Responsibility to Protect (R2P) and Russia 4th WORKSHOP on Security & Stability in the Mediterranean and the Middle East →

Comments are closed