Νέα συνέντευξη του καθ. Χ. Τσαρδανίδη σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Συνέντευξή του διευθυντή του ΙΔΟΣ κου Χ. Τσαρδανίδη την 1η Απριλίου 2022 στο #Αιγαίο TV για τις εξελίξεις στην #Ουκρανία, όπου τονίζει ότι το διακύβευμα για τη #Ρωσία δεν είναι μόνο η καθυπόταξη της Ουκρανίας αλλά και η αναδιάταξη προς όφελός της του συσχετισμού ισχύος στην #Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τέσσερα πλεονεκτήματά που νομίζει ότι έχει : τον χρόνο ώστε να διεξάγει ένα πόλεμο φθοράς με την Ουκρανία, την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία πολλών κρατών μελών της ΕΕ, την προοπτική διάσπασης της κοινωνίας της Ευρώπης εξ αιτίας του δυσβάστακτου οικονομικού βάρος που θα επέλθει και τέλος την απειλή χρήσης των πυρηνικών και βιοχημικών όπλων που η Μόσχα τονίζει συνεχώς.
Από 3:00′ μέχρι τέλος.

← Η αμφιλεγόμενη στάση της Κίνας στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο O Διευθ. του ΙΔΟΣ και καθηγ. του Πανεπιστημίου Αιγίου Χ. Τσαρδανίδης στο RealFM →

Comments are closed