Η Τουρκική οικονομία την περίοδο του AKP. “Erdoğanomics”, προβλήματα και προοπτικές.

Events, Εκδηλώσεις 23 Ιαν 2023

Η  τουρκική οικονομία την περίοδο του AKP, Erdoğanomics”, προβλήματα και προοπτικές.

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο σεμιναρίου για την Τουρκία, οργάνωσε συζήτηση με θέμα:

Η Τουρκική οικονομία την περίοδο του AKP. “Erdoğanomics”, προβλήματα και προοπτικές. 

Εισηγητές ήταν οι :

  • Γεώργιος Δουδούμης, Πρώην Οικονομικός Πρέσβης, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (Ε.Λ.Ι.Σ.ΜΕ) και
  • Κωνσταντίνος Πεχυνάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΔΟΣ, Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών.

Ο κ. Δουδούμης, αφού αναφέρθηκε ότι στο παρελθόν υπήρξε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων και αναπροσαρμογών της τουρκικής οικονομίας, ωστόσο σήμερα αυτή χαρακτηρίζεται από μια απροστάτευτη καταναλωτική αγορά, αδύναμο νόμισμα, σταθερά μεγάλα ελλείμματα, δημογραφική έκρηξη, διευρυνόμενο εξωτερικό χρέος και σχέση ιδιωτικού χρέους προς ίδια κεφάλαια αρνητική.

Ο κ. Πεχυνάκης, επικεντρώνοντας την προσοχή του στην οικονομική πολιτική του Εντογάν, υπογράμμισε ότι διέπεται από τις εξής προτεραιότητες:
Πρώτον, στο δίλημμα υψηλός πληθωρισμός ή υψηλή ανεργία, είναι σαφής η προτίμηση στον υψηλό πληθωρισμό.
Δεύτερον, δίνεται έμφαση στην πολιτική ανάπτυξης, προσαρμοσμένη στις εξαγωγές που βασίζονται σε φθηνό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με χαμηλές συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Τρίτον, αποβλέπει σε πολιτικές στήριξης των καταθέσεων και αύξησης των μισθών. Το αποτέλεσμα, όμως είναι σαφώς αρνητικό: δολαροποίηση της οικονομίας, σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου και αύξηση της φτώχειας.

Παρακολουθήστε ολοκληρη  τη συζήτηση εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=y2fNJaDBmAM

← Εκδήλωση - Το αύριο της Κύπρου μετά τις προεδρικές εκλογές Η Σύμβαση της Λωζάννης του 1923 για την ανταλλαγή των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών →

Comments are closed