Εκδήλωση σε θέμα: Η Γερμανία μετά τις εκλογές: Quo vadis?

Tο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και Επιχειρηματικότητας, με αφορμή τη διεξαγωγή των πρόσφατων εκλογών στη Γερμανία διοργανώνει την

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6 μμ  διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:

Η Γερμανία μετά τις εκλογές: Quo vadis?

Ομιλητές:
Dr. Ronald Meinardus, Πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής,κύριος ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ
Ειρήνη Αναστασοπούλου, Δημοσιογράφος, Deutsche Welle

Συντονιστής:
Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,Διευθυντής, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Στόχος της συζήτησης είναι:
– Να αναλυθούν τα αποτελέσματα των εκλογών
– Να εντοπιστεί η σημασία των εκλογών για τη διαμόρφωση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χάρτη της χώρας
– Να διερευνηθεί ποια μπορεί να είναι η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας στον κόσμο και οι θέσεις της για την ευρωπαϊκή ενοποίηση

Παρακολουθήστε την συζήτηση εδώ: Η Γερμανία μετά τις εκλογές: Quo vadis? – YouTube

← Η ελληνοτουρκική σύγκρουση. Διλήμματα ασφάλειας ή αποτροπή; Κυριότερα σημεία Άρθρο του κου Χ. Τσαρδανίδη σχετικά με τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Γερμανία. →

Comments are closed