ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει τέσσερις (4) κενές θέσεις με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 18.3.2021 μέχρι 18.6.2021, με βασικό αντικείμενο τη μετάφραση κειμένων κυρίως από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Το περιεχόμενο των κειμένων θα αφορούν στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φοιτούν σε Τμήματα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιείται εξ αποστάσεως και προσφέρεται σε αποκλειστικά εθελοντική (αμισθί) βάση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης, θα χορηγηθεί στην/στον ασκούμενη/ο βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 15.3.2021 με την ένδειξη: [Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου _εαρινή ΜΕΤ. πρακτική 2021]

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με ηλεκτρονική διεύθυνση – αριθμό τηλεφώνου, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς απαραίτητα και από το αποδεικτικό της αγγλικής γλώσσας.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην κα Στέλλα Μηλιώτη,
τηλ. 210-36.20.274 *
email: info@idos.gr
Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

← Δελτίο Τύπου: Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Τουρκία-Ελλάδα-Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο» Διαδικτυακή συζήτηση: Τουρκία-Ελλάδα-Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο →

Comments are closed