ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώσεις 09 Σεπ 2022

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει οκτώ (8) κενές θέσεις με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 12.10.2022 μέχρι 12.1.2023, με έμφαση στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς σχέσεις, στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φοιτούν σε Τμήματα οικονομικών σπουδών/ πολιτικής επιστήμης/ διεθνών σπουδών/ μέσων μαζικής ενημέρωσης, να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε φυσική παρουσία* είτε εξ αποστάσεως ενασχόληση με την έρευνά τους. Συνολική διάρκεια δώδεκα ώρες την εβδομάδα. H πρακτική άσκηση προσφέρεται σε αποκλειστικά εθελοντική (αμισθί) βάση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, θα χορηγηθεί στην/στον ασκούμενη/ο βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

 

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται μέχρι και 8.10.2022 στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

και κατόπιν η αποστολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@idos.gr με την ένδειξη: [Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου_φθινοπ. πρακτική 2022].

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, αποδεικτικό ξένης γλώσσας, τυχόν κατάλογο/λίστα δημοσιεύσεων και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

* τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην κα Στέλλα Μηλιώτη,
τηλ. 210-36.20.274 *
email: info@idos.gr

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων`

← ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Summer Academy 2022 on Climate Crisis – Social and Economic Impact →

Comments are closed