ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με αντικείμενο τη μετάφραση κειμένων

Ανακοινώσεις 07 Φεβ 2022

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας, πρόκειται να καλύψει τέσσερις (4) κενές θέσεις με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 7.3.2022 μέχρι 7.6.2022, με βασικό αντικείμενο τη μετάφραση κειμένων κυρίως από την αγγλική & γαλλική στην ελληνική γλώσσα.

Το περιεχόμενο των κειμένων θα αφορούν στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, στην οικονομική διπλωματία της Ελλάδας και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φοιτούν σε Τμήματα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, να γνωρίζουν άριστα είτε την αγγλική είτε τη γαλλική γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιείται εξ αποστάσεως και προσφέρεται σε αποκλειστικά εθελοντική (αμισθί) βάση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης, θα χορηγηθεί στην/στον ασκούμενη/ο βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 4.3.2022 με την ένδειξη: [Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου _ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ_εαρινή πρακτική 2022]

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με ηλεκτρονική διεύθυνση – αριθμό τηλεφώνου,
κατάλογο/λίστα τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς απαραίτητα και από το αποδεικτικό της αγγλικής/γαλλικής γλώσσας.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην κα Στέλλα Μηλιώτη,
τηλ. 210-36.20.274 * e-mail: [email protected]
Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

← Νέο άρθρο του καθηγητή κου Χ. Τσαρδανίδη, διευθυντή του ΙΔΟΣ, για την κρίση στην Ουκρανία. Η Κίνα, το διεθνές σύστημα και οι ελληνοκινεζικές σχέσεις - Κύρια σημεία. →

Comments are closed