Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φθινόπωρο – χειμώνας 2015

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει τουλάχιστον τέσσερις (4) κενές θέσεις με άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο για ανάληψη ερευνητικών καθηκόντων (internship) και επίβλεψη ομάδων εργασίας με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών για το διάστημα από 12.10.2015 μέχρι 15.01.2016.

Οι βασικοί τομείς της έρευνάς τους θα αποτελούν η διεθνής πολιτική οικονομία, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις και το επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ερευνητές θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται στα Γραφεία του Ι.Δ.Ο.Σ., Πανεπιστημίου 16, β’ όροφος, καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ. μέχρι και την 9.10.2015.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία του μεταπτυχιακού τίτλου, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με διεύθυνση – τηλέφωνο, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς απαραίτητα και από αποδεικτικό ξένης γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην κα Στέλλα Μηλιώτη
τηλ. 210-36.20.274, 210-36.36.326

← Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φθινόπωρο - χειμώνας 2015 Πρακτική άσκηση προπτυχιακών άνοιξη 2015 →

Comments are closed