ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Χωρίς κατηγορία 17 Ιαν 2017

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει έξι (6) κενές θέσεις με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 1.3.2017 μέχρι 31.05.2017, με έμφαση στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φοιτούν σε Τμήματα οικονομικών σπουδών/ πολιτικής επιστήμης/ διεθνών σπουδών/ μέσων μαζικής ενημέρωσης, να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Οι ασκούμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τετράωρη παρουσία, τρεις φορές την εβδομάδα, στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

 Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στα Γραφεία του  Ι.Δ.Ο.Σ., Πανεπιστημίου 16,  β’ όροφος,  καθημερινά  από  τις  9 π.μ.  έως  τις  4 μ.μ.  μέχρι  και  την  24.2.2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς απαραίτητα και φωτοτυπία αποδεικτικού ξένης γλώσσας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 
στην κα Στέλλα Μηλιώτη, 
τηλ. 210-36.20.274,  210-36.36.326
Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
← ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠO ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ →

Comments are closed