Σεμινάρια

Απολογισμός Κύκλου Σεμιναρίων (8/3– 19/4 2013)

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)    και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)  διοργάνωσαν με εξαιρετική επιτυχία  από 8.3.2013  έως και 19.4.2013 στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Διεθνών  Οικονομικών Σχέσεων, Οδός Πανεπιστημίου 16 κύκλο


Διαβάστε